Odnawialne Źródła Energii w
Gminie Modliborzyce

Wskaźniki dla projektu

Strona zawiera szacunkowe redukcje zanieczyszczeń CO2 związane z wprowadzeniem w ramach tego projektu instalacji grzewczych. Dzięki instalacjom na biomasę oraz solarom uruchomionym w ramach projektu uzyskano wymierną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Piecy na biomasę

5

Instalacji solarnych

3

Wyprodukowana energia

1810.28MWh

Zaoszczędzona emisja CO2

995.52t CO2