Odnawialne Źródła Energii w
Gminie Modliborzyce


Liczba instalacji:

8

Sumaryczny uzysk ciepła na rok:

677 MWh/rok

Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:

372,3 t CO2/rok